Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Врахування вікових особливостей учнів 5 класу у процесі формування мовних компетенцій в другій іноземній мові

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Прокопчук, М.М.
dc.date.accessioned 2012-08-18T20:19:02Z
dc.date.available 2012-08-18T20:19:02Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Прокопчук М.М. Врахування вікових особливостей учнів 5 класу у процесі формування мовних компетенцій в другій іноземній мові / М.М. Прокопчук / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 29: збірник наукових праць / за ред. В. І. Гончарова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 166-170 ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1109
dc.description.abstract Для успішного формування мовних компетенцій в учнів 5 класу в другій іноземній мові важливо враховувати вікові особливості молодшого підліткового віку. Автор аналізує динамічну структуру особистості учнів цього віку та розглядає такі підструктури як скерованість(інтереси, мотивація навчання), досвід (знання, уміння, навички) та психічні властивості(сприйняття, мислення, емоції, пам’ять). ru_RU
dc.description.abstract It is important to take into consideration the young teenager age peculiarity in second foreign language teaching. The author analyzes the dynamic structure of young teenager personality and examines such its substructures as tendency (interests, learning motivation), experience (skills, knowledge), psychological peculiarities (perception, mentality, emotions, memory). ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject перша іноземна мова ru_RU
dc.subject друга іноземна мова ru_RU
dc.subject мовні компетенціі ru_RU
dc.subject досвід ru_RU
dc.subject мислення ru_RU
dc.subject пам'ять ru_RU
dc.subject мотивація ru_RU
dc.subject the first foreign language ru_RU
dc.subject the second foreign language ru_RU
dc.subject language competences ru_RU
dc.subject experience ru_RU
dc.subject mentality ru_RU
dc.subject memory ru_RU
dc.subject emotions ru_RU
dc.subject motivation ru_RU
dc.title Врахування вікових особливостей учнів 5 класу у процесі формування мовних компетенцій в другій іноземній мові ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics