DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 29 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1109
Title: Врахування вікових особливостей учнів 5 класу у процесі формування мовних компетенцій в другій іноземній мові
Authors: Прокопчук, М.М.
Keywords: перша іноземна мова
друга іноземна мова
мовні компетенціі
досвід
мислення
пам'ять
мотивація
the first foreign language
the second foreign language
language competences
experience
mentality
memory
emotions
motivation
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Прокопчук М.М. Врахування вікових особливостей учнів 5 класу у процесі формування мовних компетенцій в другій іноземній мові / М.М. Прокопчук / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 29: збірник наукових праць / за ред. В. І. Гончарова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 166-170
Abstract: Для успішного формування мовних компетенцій в учнів 5 класу в другій іноземній мові важливо враховувати вікові особливості молодшого підліткового віку. Автор аналізує динамічну структуру особистості учнів цього віку та розглядає такі підструктури як скерованість(інтереси, мотивація навчання), досвід (знання, уміння, навички) та психічні властивості(сприйняття, мислення, емоції, пам’ять).
It is important to take into consideration the young teenager age peculiarity in second foreign language teaching. The author analyzes the dynamic structure of young teenager personality and examines such its substructures as tendency (interests, learning motivation), experience (skills, knowledge), psychological peculiarities (perception, mentality, emotions, memory).
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1109
Appears in Collections:Випуск 29

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41.pdf220.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.