DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 6 (62) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11004
Title: Зміна показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості школярів в процесі занять з фізичного виховання у позаурочний час
Authors: Цюкало, Людмила
Keywords: фізичний розвиток
фізична підготовленість
фізичне виховання
физическое развитие
физическая подготовленность
физическое воспитание
physical development
physical preparedness
physical education
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Цюкало Людмила Зміна показників фізичного розвитку та фізичної підготовленості школярів в процесі занять з фізичного виховання у позаурочний час / Людмила Цюкало // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/”36. Наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.:Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 6 (62)15. – С. 80-83
Abstract: Необхідно залучати учнів до фізичного виховання у позаурочний час у зв'язку з тим, що лише уроків фізичного виховання недостатньо для подолання гіподинамії та гіпокінезії і покращення здоров'я дитячого організму. У дослідженні взяли участь 83 хлопчики 11 – 12 років, з яких було сформовано контрольну (43 учні) та експериментальну (40 учнів) групи. Хлопчики експериментальної групи, крім урочних занять з фізичного виховання, 2 рази на тиждень відвідували додаткові, відповідно розробленій програмі, а школярі контрольної групи займалися лише на уроках з фізичного виховання. У хлопчиків експериментальної групи виявлено статистично достовірні, в порівнянні з контрольною групою, покращення таких показників як життєвий індекс (на 5,35 %), силовий індекс (на 4,19 %), нахил вперед з положення сидячи (на 21,03 %), сила м'язів кисті (на 5,03 %), стрибок у довжину з місця (на 2,54 %), підняття тулуба з положення лежачи на спині в сід (на 6,64 % ).
Необходимо привлекать учащихся к физическому воспитанию во внеурочное время в связи с тем, что только уроков физического воспитания недостаточно для преодоления гиподинамии и гипокинезии и улучшения здоровья детского организма. В исследовании приняли участие 83 мальчика 11– 12 лет, из которых мы сформировали контрольную (43 ученика) и экспериментальную (40 учеников) группы. Мальчики экспериментальной группы, кроме урочных занятий по физическому воспитанию, 2 раза в неделю посещали дополнительные, соответственно разработанной программе, а школьники контрольной группы занимались только на уроках физического воспитания. У мальчиков экспериментальной группы выявлено статистически достоверные, по сравнению с контрольной группой, улучшения таких показателей как жизненный индекс (на 5,35 %), силовой индекс (на 4,19 %), наклон вперед из положения сидя (на 21,03 %) , сила мышц кисти (на 5,03 %), прыжок в длину с места (на 2,54 %), поднимание туловища из положения лежа на спине в сед (на 6,64 %).
The physical education lessons are not enough to overcome the hypodynamia and hypokinesia and to improve the child's health. So, it is necessary to attract schoolchildren to extracurricular physical education classes. The study involved 83 boys at the age of 11 – 12 years, who were formed into control (43 schoolboys) and experimental (40 schoolboys) groups. The boys of experimental group except the physical education lessons, 2 times a week additionally attended the extracurricular physical education classes, according to the developed program, and the schoolchildren of control group engaged the physical education lessons only. We divided the children of experimental group into 5 subgroups to implement the principle of individualization at the extracurricular physical education. There were different tasks of the extracurricular physical education classes at the different subgroups: the tasks of specialized subgroup were the correcting major deficiencies and the improving physical development, the task of general preparatory subgroup was the increasing the physical development and physical preparedness to medium level, the task of basic subgroup was the improving of physical development and physical preparedness, the task of special preparatory subgroup was the supporting the physical development and physical preparedness at the “high” and “above average” levels, the task of sports directed subgroup was the improving in selected sports. The developed extracurricular physical education program included 30 lessons. At the end of the pedagogical experiment were found statistically significant improving the physical development and physical preparedness parameters of the boys of experimental group. In particular, the life index increased on 5,35 %, the power index – on 4,19 %, the sit and reach test – on 21,03 %, the flexor muscles strength of the fingers – on 5,03 %, the long jump – on 2,54 %, the raising body to seat – on 6,64 %.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11004
Appears in Collections:Випуск 6 (62)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsyukalo Lyudmila.pdf399.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.