DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 9 (64) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10957
Title: Особливості індивідуалізації тренувального процесу висококваліфікованих бодібілдерів у спеціально-підготовчому етапі
Authors: Тихорський О.А.
Дорофєєва Т.І.
Джим В.Ю.
Keywords: індивідуалізація тренування
висококваліфіковані бодібілдери
пропорції
спеціально-підготовчий етап
индивидуализация тренировки
высококвалифицированные бодибилдеры
пропорции
специально-подготовительный этап
individualization of training
highly skilled bodybuilders
proportion
specially-preparatory phase
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Тихорський О.А. Особливості індивідуалізації тренувального процесу висококваліфікованих бодібілдерів у спеціально-підготовчому етапі / О.А.Тихорський, Т.І. Дорофєєва, В.Ю. Джим // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт /” 36. наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – Випуск 9 (64)15. – С.82-88
Abstract: Мета: Обґрунтувати методику індивідуалізації тренувального процесу висококваліфікованих бодібілдерів у підготовчому періоді, загально-підготовчому етапі, шляхом введення спеціалізації на відстаючі м’язові групи індивідуально для кожного спортсмена. Матеріали і методи: У дослідженні брали участь 8 висококваліфікованих бодібілдерів, членів збірної команди України. Результати досліджень: Наведено порівняльну характеристику найбільш часто використовуваних методик тренувального процесу в бодібілдингу. Розроблено й обґрунтовано оптимальну методику тренування висококваліфікованих бодібілдерів на протязі спеціально-підготовчого етапу підготовчого періоду, яка дозволяє покращити пропорції спортсмена за рахунок розвитку відстаючих м’язових груп. Висновки: на основі проведених досліджень, автором рекомендується оптимальна методика тренування яка дозволяє покращити пропорції висококваліфікованих спортсменів, що займаються бодібілдингом.
Цель: Обосновать методику индивидуализации тренировочного процесса высококвалифицированных бодибилдеров в подготовительном периоде, спеціально-подготовительном этапе, путем введения специализации на отстающие мышечные группы индивидуально для каждого спортсмена. Материалы и методы: В исследовании принимали участие 8 высококвалифицированных бодибилдеров, членов сборной команды Украины. Результаты исследований: Приведена сравнительная характеристика наиболее часто используемых методик тренировочного процесса в бодибилдинге. Разработаны и обоснованы оптимальную методику тренировки высококвалифицированных бодибилдеров в течение специально-подготовительного этапа подготовительного периода, которая позволяет улучшить пропорции спортсмена за счет развития отстающих мышечных групп. Выводы: на основе проведенных исследований, автором рекомендуется оптимальная методика тренировки которая позволяет улучшить пропорции высококвалифицированных спортсменов, занимающихся бодибилдингом.
Objective: To prove method individualization of training process of highly skilled bodybuilders in the preparatory period, general preparation phase by introducing specialization lagging muscle groups individually for each athlete. Materials and Methods: The study involved eight highly bodybuilders, members of the national team of Ukraine. Research results: Comparative characteristics of the most commonly used methods of training process in bodybuilding. Developed and substantiated the optimal method of training highly skilled bodybuilders, especially during the preparatory phase of the preparatory period which improves the proportions of the athlete through the development of lagging muscle groups. Conclusions: Based on studies, the author recommended the optimum method of training that improves the proportion of highly skilled athletes involved in bodybuilding.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10957
Appears in Collections:Випуск 9 (64)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tikhorsky.pdf440.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.