DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 29 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1094
Title: Застосування засобів інтерактивних технологій навчання під час викладання української мови за професійним спрямуванням майбутнім фахівцям інженерно-технічних спеціальностей
Authors: Колесова, О.П.
Keywords: технології навчання
засоби інтерактивних технологій навчання
системний підхід
інтерактивні методики
вправи
education technology
methods of interactive learning technologies
systems approach
interactive methods
exercises
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Колесова О.П. Застосування засобів інтерактивних технологій навчання під час викладання української мови за професійним спрямуванням майбутнім фахівцям інженерно-технічних спеціальностей / О.П. Колесова / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 29: збірник наукових праць / за ред. В. І. Гончарова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 102-105
Abstract: У даній статті автором розкрито сутність понять „технології навчання”, „освітні технології”, „інтерактивні технології навчання”, „засоби інтерактивних технологій навчання”. Обґрунтовано їх використання на практиці.
In this article, the author reveals the essence of the concepts of “learning technology”, “educational technology”, “interactive learning technology,” “how interactive learning technologies.” Justified their application in practice.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1094
Appears in Collections:Випуск 29

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.pdf207.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.