DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет спеціальної та інклюзивної освіти » Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10780
Title: Типи та механізми дисграфічних помилок у писемному мовленні молодших школярів
Authors: Чередніченко, Наталія Володимирівна
Keywords: письмо
мовленнєва діяльність
дисграфія
психічні функції
загальнофункціональні механізми
операціональні компоненти
специфічні мовленнєві механізми
усно мовленнєві передумови
речевая деятельность
дисграфия
психические функции
общефункциональные механизмы
операциональные компоненты
специфические речевые механизмы
усноречевые предпосылки
writing
speech activity
functional mechanisms
operational components
speech readiness
Issue Date: 2012
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Чередніченко, Н. В. Типи та механізми дисграфічних помилок у писемному мовленні молодших школярів / Н. В. Чередніченко // Логопедія : Науково-методичний журнал. - 2012. - N 2. - С. 94-102.
Abstract: У статті висвітлюються механізми засвоєння писемного мовлення. Підкреслюється, що процес письма є складною за структурою формою мовленнєвої діяльності. Розкривається сутність сучасних класифікацій дисграфії, типи та механізми дисграфічних помилок.
В статье раскрываются механизмы усвоения письменной речи. Подчеркивается, что процесс письма является сложной по структуре формой речевой деятельности. Раскрывается суть современных классификаций дисграфии, типы и механизмы дисграфических ошибок.
In this article conditions of the forming of writing skills are studied. It is stressed that the process of writing is a complex form of speech activity. Mastering of writing is possible in conditions of a child’s achievement of high level of psysical, psychic, speech and intellectual development.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10780
Appears in Collections:Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cherednichenko.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.