DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 16 (23) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10652
Title: Особливості застосування Веб-сервісів у навчальному процесі та науковій діяльності
Authors: Шевченко, Л. С.
Keywords: Веб-сервіс
Веб-сайт
блог
Веб-сервис
веб-сайт
блог
web service
web site
blog
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Шевченко, Л. С. Особливості застосування Веб-сервісів у навчальному процесі та науковій діяльності / Л. С. Шевченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 16 (23). – С.16-20.
Abstract: Невеликий (за історичними мірками) термін існування Веб-сервісів показав їх затребуваність постійно зростаючим числом користувачів, що стало гарним стимулом для розвитку Веб-орієнтованих концепцій і технологій. Масове впровадження і використання цих рішень ‒ причина якісних змін у Всесвітній павутині, свого роду зміна «версії» Веб. На даний момент аналітики Інтернет називають три «версії» ‒ Веб 1.0, Веб 2.0, Веб 3.0 (це умовний поділ, який часто критикується, подекуди можна зустріти твердження про розвиток Веб 4.0, Веб 5.0 та Веб 6.0).
Небольшой (по историческим меркам) срок существования Веб-сервисов показал их востребованность постоянно растущим числом пользователей, что стало хорошим стимулом для развития веб-ориентированных концепций и технологий. Массовое внедрение и использование этих решений - причина качественных изменений во Всемирной паутине, своего рода смена «версии» Интернет. На данный момент аналитики Интернет называют три «версии» - Веб 1.0, Веб 2.0, Веб 3.0 (это условное разделение, которое часто критикуется, иногда можно встретить утверждение о развитии Веб 4.0, Веб 5.0 и Веб 6.0).
Small (by historical standards) period of existence of Web services showed their demand ever-increasing number of users, which was a good incentive for the development of Web-oriented concepts and technologies. The massive introduction and usage of those decisions - the cause qualitative changes in the World Wide Web, a kind of change "version" of the Web. Currently Internet analysts called the three "versions" - Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 (a conventional division, which is often criticized, sometimes you can find statements about the development of Web 4.0, Web 5.0 and Web 6.0).
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10652
Appears in Collections:Випуск 16 (23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shevchenko.pdf288.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.