DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 16 (23) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10650
Title: Організація самостійної роботи студентів з використанням хмарних технологій
Authors: Кобися, А. П.
Keywords: самостійна робота студентів
хмарні технологій
дистанційні форми навчання
самостоятельная работа студентов
облачные технологии
дистанционные формы обучения
independent work of students
cloud technologies
distance learning
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Кобися, А. П. Організація самостійної роботи студентів з використанням хмарних технологій / А. П. Кобися // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць.– Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 16 (23). – C. 12 -16.
Abstract: Сьогодні на всіх рівнях освіти широкого розвитку набувають дистанційні форми навчання, на основі використання яких з‘являється можливість індивідуалізувати процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який здійснюється, в основному, за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
Сегодня на всех уровнях образования широкого развития преобладают дистанционные формы обучения, на основе использования которых появляется возможность индивидуализировать процесс приобретения знаний, умений, навыков и способов познавательной деятельности человека, осуществляется, в основном, за опосредованного взаимодействия удаленных друг от друга участников учебного процесса в специализированной среде, функционирующей на базе современных информационно-коммуникационных технологий.
Today at all levels of education greatly developed distance learning, on the basis of which it is possible to individualize the process of acquisition of knowledge, skills and methods of human cognitive activity, carried out mainly by indirect interactions distant from each other educational process participants in a specialized environment that operates on the basis of modern information and communication technologies.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10650
Appears in Collections:Випуск 16 (23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kobysj.pdf879.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.