DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 16 (23) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10638
Title: Моделювання навчальної діяльності як умова формування інформатичних компетентностей студентів педагогічного ВНЗ
Authors: Абрамчук, В. С.
Бабюк, Д. О.
Keywords: інформатичні компетентності
студент
професійна освіта
информатические компетентности
студент
профессиональное образование
informatic competence
student
professional education
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Абрамчук, В. С. Моделювання навчальної діяльності як умова формування інформатичних компетентностей студентів педагогічного ВНЗ / В. С. Абрамчук, Д. О. Бабюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 16 (23). – C. 87-92.
Abstract: Інформатичні компетентності як результат професійної освіти об‘єднує когнітивний, особистісний, технологічний, комунікативний і рефлексивний компоненти, створює умови для навчально-дослідної діяльності студентів. Формування інформатичних компетентностей здійснюється у відповідності з принципами професійної направленості освіти, розвитку творчої активності, створення передумов для активної життєвої позиції, для розвитку інтелектуальної творчості і самостійності у дослідженні наукових математичних проблем.
Информатические компетентности как результат профессионального образования объединяет когнитивный, личностный, технологический, коммуникативный и рефлексивный компоненты, создает условия для учебно-исследовательской деятельности студентов. Формирования информатических компетентностей осуществляется в соответствии с принципами профессиональной направленности образования, развития творческой активности, создание предпосылок для активной жизненной позиции, для развития интеллектуального творчества и самостоятельности в исследовании научных математических проблем.
Informatychni competence as a result of professional education combines cognitive, personal, technological, communicative and reflective components, creates conditions for teaching and research activities of students. Formation informatychnyh competence is in accordance with the principles of professional orientation education, development of creative activity, creation of conditions for active life position, for the development of creativity and intellectual independence in the scientific study of mathematical problems.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10638
Appears in Collections:Випуск 16 (23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abramchuk.pdf418.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.