DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 16 (23) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10637
Title: Особливості управління вищим навчальним закладом в умовах інформаційного суспільства
Authors: Благун, Н. М.
Keywords: інформаційне суспільство
методологія сучасної освіти
штучний інтелект
информационное общество
методология современного образования
искусственный интеллект
information society
modern education methodology
artificial intelligence
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Благун, Н. М. Особливості управління вищим навчальним закладом в умовах інформаційного суспільства / Н. М. Благун // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 16 (23). – C. 83-87.
Abstract: Інформатизація суспільства спричинює істотні якісні зміни в методології сучасної освіти: знання стають основою для реалізації потреб освіти і одним з найважливіших виробничих чинників. В інформаційному суспільстві економіка країни зазнає змін і трансформується в економіку, засновану на інформаційних технологіях і знаннях, системах штучного інтелекту. Ці тенденції в суспільстві вимагають нових видів освіти, системи постійного вдосконалення знань, умінь і навичок.
Информатизация общества вызывает существенные качественные изменения в методологии современного образования: знания становятся основой для реализации нужд образования и одним из важнейших производственных факторов. В информационном обществе экономика страны изменяется и трансформируется в экономику, основанную на информационных технологиях и знаниях, системах искусственного интеллекта. Эти тенденции в обществе требуют новых видов образования, системы постоянного совершенствования знаний, умений и навыков.
Informatization of society causes significant qualitative changes in the methodology of modern education: knowledge are the basis for the implementation of the requirements of Education and one of the most important factors of production. In the information society the economy is changing and transforming the economy, based on knowledge and information technology, artificial intelligence systems. These trends in society require new types of education system of continuous improvement of knowledge and skills.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10637
Appears in Collections:Випуск 16 (23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blahun.pdf372.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.