DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 16 (23) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10633
Title: Організація самостійної роботи майбутніх педагогів в умовах використання інформаційного освітнього середовища навчального закладу
Authors: Гордійчук, Г. Б.
Keywords: самостійна робота майбутніх педагогів
інформаційного освітнє середовище навчального закладу
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)
самостоятельная работа будущих педагогов
информационного образовательная среда учебного заведения
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
independent work of future teachers
educational information environment of the institution
information and communication technology (ICT)
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Гордійчук, Г. Б. Організація самостійної роботи майбутніх педагогів в умовах використання інформаційного освітнього середовища навчального закладу / Г. Б. Гордійчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 16 (23). – C. 59-64.
Abstract: Найхарактернішою ознакою сучасного етапу розвитку освіти є інтенсивне впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), комп‘ютеризація та інформатизація освіти, формування єдиного інформаційного освітнього середовища (ІОС) закладів освіти.
Наиболее характерным признаком современного этапа развития образования является интенсивное внедрение в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), компьютеризация и информатизация образования, формирование единого информационного образовательного среды (ИОС) учреждений образования.
The most characteristic feature of the current stage of development of education is an intensive introduction to the educational process of information and communication technologies (ICT), computerization and informatization of education, the formation of a unified information educational environment (ITS) educational institutions.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10633
Appears in Collections:Випуск 16 (23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gordiychuk.pdf441.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.