DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 16 (23) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10632
Title: Ергономічні чинники розвитку системи фізичного експеременту старшої школи у віртуально-орієнтованому навчальному середовищі
Authors: Сальник, І. В.
Keywords: інформаційна техніка
фізичний експеримент
комп‘ютер
информационная техника
физический эксперимент
компьютер
information technology
physical experiment
computer
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Сальник, І. В. Ергономічні чинники розвитку системи фізичного експеременту старшої школи у віртуально-орієнтованому навчальному середовищі / І. В. Сальник // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 16 (23). – C. 57-59.
Abstract: У зв‘язку із поширенням комп‘ютерної техніки в усі види діяльності людини, прискорений і масштабний розвиток набули ергономічні дослідження і розробки в галузі апаратних і програмних засобів обчислювальної техніки, а також проектування діяльності користувача з комп'ютером і формування робочого середовища, зокрема, й дослідження діяльності учнів у віртуальному орієнтованому навчальному середовищі. Основна мета таких досліджень – забезпечити створення комп'ютерних систем, найбільш придатних до використання, зручних і безпечних. Особливого значення набуває розв‘язання даної проблеми в освітній галузі.
В связи с распространением компьютерной техники во все виды деятельности человека, ускоренный и масштабное развитие получили эргономические исследования и разработки в области аппаратных и программных средств вычислительной техники, а также проектирование деятельности пользователя с компьютером и формирования рабочей среды, в частности, и исследования деятельности учащихся в виртуальном ориентированном учебной среде. Основная цель таких исследований - обеспечить создание компьютерных систем, наиболее пригодных к использованию, удобных и безопасных. Особое значение приобретает решение данной проблемы в образовательной сфере.
Due to the proliferation of computer technology in all human activities, rapid and large-scale development of ergonomic acquired research and development in hardware and software computing and the design of user's computer and the formation of the working environment, including and studies of students in a virtual learning environment oriented. The main purpose of research - to ensure the creation of computer systems, the most suitable to use, convenient and secure. Of particular importance is solving the problem in education.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10632
Appears in Collections:Випуск 16 (23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Salnik.pdf378.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.