DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 16 (23) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10631
Title: Науково-методичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій під час розробки спецкурсів з фізики в педагогічних ВНЗ
Authors: Соменко, Д. В.
Keywords: студент
інформаційно-комунікаційні технології
спецкурси з фізики
студент
информационно-коммуникационные технологии
спецкурсы по физике
student
information and communication technology
specialized courses of physics
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Соменко, Д. В. Науково-методичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій під час розробки спецкурсів з фізики в педагогічних ВНЗ / Д. В. Соменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 16 (23). – C. 53-56.
Abstract: Розробляючи власні електронні продукти і використовуючи наявні, студент має можливість обрати свою модель побудови інформаційного середовища. Як результат отримати умови для організації ефективного навчального середовища, яке відповідає найбільшою мірою саме його власним бажанням і можливостям самореалізації, самоосвіти, що відображає особистісно-орієнотований підхід у навчанні фізики.
Разрабатывая собственные электронные продукты и используя имеющиеся, студент имеет возможность выбрать свою модель построения информационной среды. Как результат получить условия для организации эффективного учебной среды, соответствующее наибольшей степени именно его собственному желанию и возможностям самореализации, самообразованию, отражает личностно-ориенотованый подход в обучении физики.
In developing their own electronic products and using available, the student has the opportunity to choose their model of building an information medium. As a result, get conditions for effective learning environment that meets the most is his own will and capabilities of self-realization, self-reflecting personal and oriented approach in teaching physics.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10631
Appears in Collections:Випуск 16 (23)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Somenko.pdf275.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.