DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 28 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1062
Title: Процесний підхід як інструмент управління якістю підготовки спеціалістів у вищому навчальному закладі
Authors: Шліхта, В. М.
Шліхта, Г. О.
Keywords: процесний підхід
система менеджменту якості
освітній процес
process approach
quality management system
educational process
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Шліхта, В. М. Процесний підхід як інструмент управління якістю підготовки спеціалістів у вищому навчальному закладі / В. М. Шліхта, Г. О. Шліхта // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 28. – С. 199-203.С. 317-323.
Abstract: Статтю присвячено аналізу сучасних технологій менеджменту та інструментів підвищення якості освіти з урахуванням основних вимог до побудови систем менеджменту якості. Відокремлено принцип процесного підходу в побудові університетської системи менеджменту якості. Подано практичні рекомендації щодо впровадження процесного підходу для підвищення якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів.
The article is devoted to the analysis of modern technologies of management and instruments of upgrading education taking into account the basic requirements to construction of the quality management systems. Principle of process approach in construction of the university quality management system is separated. Recommendations for influence of process approach into upgrading educational activity of higher educational establishments are given.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1062
Appears in Collections:Випуск 28

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
66.pdf250.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.