DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 14 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10054
Title: Форми здійснення міжпредметних зв'язків у професійній підготовці вчителя музики
Authors: Тарарак, Н.Г.
Keywords: міжпредметні зв'язки
музична педагогіка
підготовка вчителя музики
межпредметные связи
музыкальная педагогика
подготовка учителя музыки
interconnected disciplines
musical pedagogics
training of music teachers
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Тарарак Н.Г. Форми здійснення міжпредметних зв'язків у професійній підготовці вчителя музики / Н. Г. Тарарак // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.14 (24). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. - C. 279-283.
Abstract: У статті розглядаються основні форми здійснення міжпредметних зв’язків у процесі музично-педагогічної підготовки кадрів, що дозволяє удосконалювати професійні знання, уміння й навички, поліпшувати фахову підготовку.
В статье рассматриваются основные формы осуществления межпредметных связей в процессе музыкально-педагогической подготовки кадров, что позволяет усовершенствовать профессиональные знания, умения и навыки, улучшать профессиональную подготовку.
The article considers the pricipal forms by realisation of the interconnected disciplines in the process of pedagogical training of music teachers, what promote to improve the professional knoledge, skill and professional training.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10054
Appears in Collections:Випуск 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tararak.pdf272.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.