DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 14 (24) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10009
Title: Використання методів виховання в домашній освіті в Україні (перша половина ХІХ століття)
Authors: Кордубан, М.В.
Keywords: домашня освіта
методи виховання
Україна
домашнее образование
методы воспитания
Украина
home education
methods of education
Ukraine
Issue Date: 2011
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Кордубан М.В. Використання методів виховання в домашній освіті в Україні (перша половина ХІХ століття) / М. В. Кордубан //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.). – Вип.14 (24). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – C. 101-104.
Abstract: У статті розглянуто методи виховання в домашній освіті в Україні в першій половини ХІХ століття. Охарактеризовано використання методів виховання означеного періоду. Встановлено широке застосування гувернерами методів прикладу, покарання та заохочення.
В статье рассмотрены методы воспитания в домашнем образовании в Украине в первой половине ХІХ века. Охарактеризовано использование методов воспитания указанного периода. Установлено широкое применение гувернерами методов примера, наказания и поощрения.
In the article methods of education in home education in Ukraine in first half of the ХІХth century are revealed. The use of methods of education of the indicated period is characterized. Wide using of methods of example, punishment and encouragement by home tutors are revealed.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10009
Appears in Collections:Випуск 14 (24)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korduban.pdf218.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.