xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.author

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.general.sort_byxmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.general.orderxmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.general.rpp

  • Андрущенко, Віктор Петрович; Скубашевська, Ольга Станіславовна (ВІР УАН, 2010)
    Проаналізовано місце і роль мовних стратегій в структурі інноваційного розвитку освіти; акцентовано увагу на необхідності володіння рідною – українською та декількома іноземними мовами.