xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.author

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.general.sort_byxmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.general.orderxmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.general.rpp

 • Кравець, Ніна Павлівна; Кравец, Нина («Педагогічна преса», 2016-01)
  У статті проаналізовано роботи І. Г. Єременка, доведено науково-практичну доцільність використання викладених думок, положень і концепції науковця як для наукових працівників, так і для практиків з метою ...
 • Кравець, Ніна Павлівна; Кравец, Нина (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016)
  У статті розглянуто наукову спадщину відомого українського вченого-дефектолога І.Г.Єременка. Роботи І.Г.Єременка як загальнотеоретичного, так і методичного характеру проаналізовано з точки зору використання висловлених у ...
 • Кравець, Ніна Павлівна; Кравец, Нина (Видавництво "Світич", 2005-08)
  Протягом добукварного періоду у школі дитина вчиться розрізняти на слух і під час говоріння голосні та приголосні звуки, правильно вимовляти їх, співвідносити почуте й вимовлене слово-назву з предметом-відповідником. ...
 • Кравець, Ніна Павлівна; Кравец, Нина (видав­ництво "Преса України", 1993)
  На всіх етапах розвитку суспільства існує про­блема пошуку шляхів якіснішої підготовки підрос­таючого покоління до самостійного життя. Прак­тичне вирішення цієї проблеми пов’язане з великими труднощами, ...
 • Кравець, Ніна Павлівна; Кравец, Нина (Видавництво "Світич", 2003-10)
  Правильне письмо — запорука успішного навчання загалом і розвитку мовлення, зокрема. Важливо насамперед сформувати в дитини активну позицію щодо цієї діяльності. А це непросте завдання.
 • Кравець, Ніна Павлівна; Кравец, Нина (Видав­ництво "Преса України", 1999-07)
  Ми провели обстеження малюків, аби виявити рівень сформованості функцій їх мовлення. Обстежуючи дітей які тільки-но прийшли до школи (в перші дні вересня), ми насамперед поставили за мету виявити рівень ...
 • Кравець, Ніна Павлівна; Кравец, Нина; Kravets, Nina (2006)
  Проблема індивідуального навчання розумово відсталих дітей в залежності від глибини враження нервової системи постала перед корекційними педа­гогами ще з часу створення спеціальних шкіл, але її досі не можна вважати ...