Browsing by Author "Волошина, Наталія Олексіївна"

Sort by: Order: Results:

 • Волошина, Наталія Олексіївна; Voloshyna, Natalia (Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2012)
  Висвітлені результати досліджень овоцидної ефективності наночастинок металів. Встановлена здатність наночастинок арґентуму, купруму, цинку, магнію і комплексу «Шумерське срібло» згубно впливати на яйця паразитичних нематод ...
 • Волошина, Наталія Олексіївна (Альтерпрес, 2009)
  В статті викладені результати досліджень щодо встановлення життєздатності яєць нематод на прикладі Ascaris suum з використанням наночасток олова. Проведено порівняння стандартного методу та нового. Вказані переваги ...
 • Волошина, Наталія Олексіївна; Стець, Галина Василівна (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016)
  Уперше розглянуто питання біоіндикаційного картографування еколого-паразитологічного стану техногенно трансформованих територій. Описано та апробовано методику створення картосхем місцевості щодо паразитарного забруднення ...
 • Волошина, Наталія Олексіївна; Стець, Галина Василівна (Вид-во Запорізького Національного університету, 2015)
  Обґрунтовано спосіб біоіндикації еколого-паразитологічного стану техногенно трансформованих територій за допомогою паразитичних видів безхребетних організмів, що включає виявлення яєць геогельмінтів у пробах ґрунту для ...
 • Волошина, Наталія Олексіївна (Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012)
  Досліджено дезінвазійну активність наночастинок металів проти ооцист Eimeria magna та Eimeria suis. Встановлено, що найвищий дезінвазійний ефект проти кокцидій притаманний наночастинкам магнію, цинку і комплексу «Шумерське ...
 • Волошина, Наталія Олексіївна; Лазебна, Ольга Миколаївна; Покась, Віталій Петрович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015)
  Навчально-методичний посібник "Екологічна епідеміологія та епізоотологія" розроблено для фахової підготовки освітнього ступеня "Бакалавр" спеціальності "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване ...
 • Волошина, Наталія Олексіївна; Стець, Галина Василівна (Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, 2014)
  Висвітлено екологічні аспекти формування і функціонування сучасних кіл циркуляції нематод з ряду Ascaridida в урбоекосистемах. Порушення екологічної рівноваги паразитарних систем в умовах антропогенно трансформованого ...
 • Волошина, Наталія Олексіївна (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2020)
  Рекомендовано Вченою Радою НПУ імені М.П. Драгоманова як навчальний посібник для студентів зі спеціальності 101 Екологія (Протокол № 11 від 25.06.2020 р.).
 • Волошина, Наталія Олексіївна (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2020)
 • Волошина, Наталія Олексіївна (Інститут біології тварин НААН, 2012)
  Наведено дані власних досліджень щодо активності наночастинок магнію проти яєць та личинок гельмінтів собак у виробничих умовах. Встановлено виражену дезінвазійну ефективність наноаквахелатів магнію у концентрації 200 ...
 • Волошина, Наталія Олексіївна (вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  Навчальний посібник «Загальна екологія та неоекологія» розроблено для фахової підготовки освітнього рівня «Бакалавр» за спеціальністю «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» відповідно ...
 • Волошина, Наталія Олексіївна (Житомирський національний агроекологічний університет, 2012)
  Для контролю паразитарної ситуації щодо актуальних в соціальному аспекті паразитів тварин розроблено метод детекції та ідентифікації яєць паразитичних нематод домашніх хижаків Toxocara canis, Toxocara cati і Toxascaris ...
 • Волошина, Наталія Олексіївна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013)
  У статті наведено дані власних досліджень щодо активності наночастинок металів проти збудників інфекційних і паразитарних хвороб та перспективи їх застосування для екологічно раціонального вирішення проблеми біологічного ...
 • Волошина, Наталія Олексіївна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017)
  Методичні рекомендації відтворюють сучасні вимоги до підготовки та захисту магістерських робіт. Містять основні правила оформлення отриманих досліджень і загальноприйняті вимоги до їх прилюдного захисту згідно чинних ...
 • Волошина, Наталія Олексіївна (Ужгородський національний університет, 2012)
  Розроблено метод детекції та ідентифікації яєць паразитичних нематод Toxocara canis, Toxocara cati і Toxascaris leonina в довкіллі з використанням полімеразної ланцюгової реакції. Доведено високий рівень специфічності, ...
 • Волошина, Наталія Олексіївна (Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2012)
  Проаналізовано існуючі гіпотези механізму впливу наночастинок металів на біологічні об’єкти. Узагальнено результати експериментів щодо вивчення овоцидної активності проти паразитичної нематоди Ascaris suum та науково ...
 • Волошина, Наталія Олексіївна (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012)
  В статті подано коротку характеристику паразитарних систем. Проаналізовано особливості їх функціонування в умовах антропогенно трансформованих екосистем та формування особливої форми біологічного забруднення – паразитарного, ...
 • Волошина, Наталія Олексіївна (Вид-во Львівського Національного університету імені Івана Франка, 2012)
  В статті подано коротку характеристику паразитарних систем. Проаналізовано особливості їх функціонування в умовах антропогенно трансформованих екосистем та формування особливої форми біологічного забруднення – паразитарного, ...
 • Волошина, Наталія Олексіївна (Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012)
  У статті викладені результати досліджень харчових продуктів рослинного походження з метою встановлення факту їх контамінації зоонозними збудниками паразитарних хвороб класичним еколого-паразитологічним методом та з ...
 • Волошина, Наталія Олексіївна; Стець, Галина Василівна (Державна служба інтелектуальної власності України, 2017-01)
  Спосіб еколого-паразитологічного картографування техногенно трансформованих територій, який включає періодичну фіксацію стану широко розповсюджених біологічних об'єктів за морфологічними ознаками та нанесення на карту ...

Search DSpace

Browse

My Account