xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.author

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.general.sort_byxmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.general.orderxmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.general.rpp

 • Вернидуб, Роман Михайлович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015)
  У статті обговорюються актуальні завдання вищої педагогічної освіти в умовах розгортання інформаційного суспільства. Зосереджується увага на провідній ролі науки, необхідності запровадження освітніх програм дослідницького ...
 • Вернидуб, Роман Михайлович (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011)
  У статті розгортання нової дидактичної моделі професійно-педагогічної підготовки сучасного вчителя розглядається у контексті інтеграції науки та освіти; підкреслюється роль науки як основи, на якій засобами освіти має бути ...
 • Андрущенко, Віктор Петрович; Акопян, В. Т.; Бобрицька, Валентина Іванівна; Вашкевич, Віктор Миколайович; Вернидуб, Роман Михайлович; Гайдич, Наталія Миколаївна; Гальпєріна, Вікторія Олегівна; Герасимова, Ельвіра Миколаївна; Гомілко, Ольга Євгеніївна; Горбунова, Л. С.; Заблоцький, Віталій Петрович; Кивлюк, Ольга Петрівна; Костенко, Анастасія Михайлівна; Клепко, Сергій Федорович; Матусевич, Тетяна Володимирівна; Муляр, Володимир Ілліч; Новіцька, Таміла Валентинівна; Савельєв, Володимир Леонідович; Свириденко, Денис Борисович; Степаненко, Ірина Володимирівна; Терепищий, Сергій Олександрович; Хоменко, Г. В.; Яценко, Олена Дмитрівна (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2021)
  Посібник презентує сучасний стан філософії освіти як галузі філософського знання, яка покликана вирішувати проблеми в освіті на основі філософського аналізу. Посібник спирається на необхідність при аналізі освіти залучати ...
 • Андрущенко, Віктор Петрович; Вернидуб, Роман Михайлович; Куліненко, Лілія (Леся, 2017)
  Формулюючи мету та цілі дослідження, автори виходили з положення, що категорії «науки» і «практики» є опорними категоріями осягнення цінніс- ного дискурсу в освіті. У книзі розробляється і використовується філософсько-освітній ...