xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.title.metadata.author

xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.general.sort_byxmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.general.orderxmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.general.rpp

  • Братаніч, Борис (Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006)
    Здійснено аналіз ролі освітнього маркетингу у процесах глобалізації. Обґрунтовано напрями трансформації цінностей філософії глобальної освіти маркетинговими механізмами у цілі соціальної діяльності, результатом якої є ...